Pak Polisi, Jamannya Reformasi Kok Masih Pungli……

Sebelum baca coretan dari pengalaman saya yang ditulis dalam “bahasa ibu”, alangkah baiknya terlebih dulu simak artikel-artikel ini:

*****

Nuwun sewu kepekso sanget coretan puniko kulo serat kaliyan bahasa Jawi. Sebab sejatosipun kulo isin piyambak kaliyan cerios ingkang kulo serat. Isin menawi seratan puniko kawaos dening tetanggi kito wonten negari sebelah. Punopo malih menawi kulo serat ngangge tulisan bahasa Indonesia.

Cerito puniko bener-bener terjadi (kedadiyan), peristiwanipun sampun wonten sekitar sak wulan kepengker. Kulo serat kangge pepenget dhateng kulo lan lare-lare kulo. Kangge kaca pengilo, ampun ngantos nglakoni kados mekaten. Ngantos sakpuniko taksih wonten pitakonan dateng pribadi kulo piyambak, kenging punopo tingkah laku awon puniko angel sanget ilanginpun saking negari kito. Padahal sampun dipun reformasi wiwit sangang taun kepengker.

Nuwun sewu ugi menawi bahasa jawi kulo kirang sempurno.

*****

Cerito puniko dipun wiwiti rikolo kulo sakkulowargo (cacahipun gangsal tiyang) wangsul saking Johor dumateng Jakarta, nganter lare sulung kulo badhe nglanjutaken sekolah wonten Indonesia (saged dipun waos wonten mriki). Peristiwanipun kedadosan sak sampunipun kulo medal saking Bandara Soetta (Soekarno-Hatta) dipun pethuk/jemput dening adik kulo. Kulo sakkulowargo dipun jemput mawi kendaraan pribadi (city van). Ingkang ndherek methuk, adik kulo sekaliyan + 2 larenipun (umur 6 lan 4 taun) , lan Sopir.

Sak sampunipun barang-barang kulo dipun lebetaken dhateng kendaraan, lajeng sopir tangklet kaliyan satpam, arah margi dhateng perumahan adik kulo wonten Tangerang. Sak lajengipun rombongan kulo medal saking kawasan Bandara Soetta. Muatan kendaran van sak puniko, 5 tiyang dewasa + 1 anak 12 taun + 4 anak-anak umur 4 – 8 taun, ditambah koper pakaian + barang-barang “bawaan”.

Wonten pertigaan margi, Mas sopir ragu-ragu, badhe menggok punopo terus lajeng kemawon. Pas taksih ragu-ragu puniko, dumadaan wonten mobil patroli polisi saking bandara. Pak Polisi lajeng nakoni Mas Sopir, wonten punopo mlaku alon-alon wonten tengah margi? Pitakonan puniko dipun manfaataken Mas Sopir tangklet arah margi dhateng Tangerang. Nanging jawabanipun pak Polisi, Mas Sopir kapurih minggir ngikuti mobil patroli. Sak lajengipun Mas Sopir sowan dhateng Pak Polisi wonten mobil patroli ingkang dipun parkir radi tebih sak ngajengipun kendaraan kulo.

Sedoso menit sak sampunipun, Mas sopir wangsul dhateng kendaraan lajeng cerios menawi dituduh salah melanggar muatan. Lan dipun suwuni arto 150.000 rupiah. Lajeng kulo mundhut inisiatif ngadhep dhateng pak Polisi. Kulo nyuwun penjelasan.

Kulo (K): “Sugeng ndalu pak. Wonten masalah punopo puniko?”

Polisi (P): “Sampeyan sinten? Saking pundi puniko?”

K: “Kulo sak kulowargo puniko nembe kemawon wangsul saking Johor, Malaysia”

P: “Wonten mriko, sebagai punopo? Cobi ningali pasporipun”

K: “Kulo mahasiswa pascasarjana UTM, pak. Monggo puniko pasporipun”

Sepi sekedhap, pak Polisi mbolak-mbalik lembaran paspor. Padahal nyaris mboten wonten cahaya lampu, alias remeng-remeng. Kulo yakin tulisan alit-alit wonten paspor lan visa mboten kewaos.

P: “Bener, sampeyan pelajar. mBoten TKI?? pundi kartu pelajaripun”

Blaik…, kulo mulai ngerti arah pembicaraan puniko….

K: “Leres, kulo pelajar. Terus terang, pak. Kulo taksih krasan “ngupoyo upo” wonten negari kulo piyambak. Puniko kartu pelajar kulo, kaliyan puniko kartu pegawai kulo”

P: “Lha…, kartu pegawai? Sampeyan kerjo wonten mriko?”

K: “mboten. Puniko kartu pegawai Dosen wonten Republik Indonesia mriki”

P: “Lha, niku. Pasporipun sinten? Kok sampeyan mbekto paspor kathah. Cobi ningali”

K: “Lha, nggih mestine pasporipun keluwargo kulo. Estri kulo kaliyan lare-lare kulo. Monggo sampeyan priksani piyambak”

P: “Sampeyan ngajak keluwargo sekolah wonten mriko, Ibune kerjo punopo wonten mriko?”

Wah…, sajak mulai ngece pitakonanipun pak Polisi niki.

K: “Mboten kerjo, namung jagi griyo kaliyan lare-lare. Lha, wong kulo sekolah puniko dipun biayai universitas kulo cukup kangge urip sak keluwargo wonten mriko kok pak. Mboten perlu bojo kulo nyambi kerjo. Lha, wonten visanipun rak dipun serat kunjungan sosial kemawon tho pak?,”

Radi jengkel, jawaban kulo nggih sak kenane lan radi “nylekit”.

P: “Lho, sampun mekaten. Kulo puniko badhe mbantu maringi prikso, mbok bilih menawi TKI puniko mboten pareng medal saking pintu ingkang sampeyan lewati wau. Kedah medal pintu sanesipun”

Ngendiko mekaten, pak Polisi kaliyan nyerahaken paspor lan tanda pengenal ingkang dipun suwun kalawau.

K: “Matur nuwun, pak. Nanging kulo nggih sampun ngertos mbok bilih pintunipun TKI puniko dipun bentenaken kaliyan sanesipun. Wonten bandara sampun wonten petunjukipun. Lajeng kulo puniko salah punopo? puniko sampun ndalu, lare-lare kulo sampun sayah lan ngantuk sedoyo. Kok, sanjangipun sopir adik kulo puniko, dipun suwuni denda 150.000 rph”

P: “Sampeyan nglanggar UU muatan. Sejatosipun muatan koper kaliyan barang-barang sampeyan ingkang lumayan kathah puniko mboten pareng dipun muat kaliyan mobil van penumpang puniko. Barang-barang kedah dipun muat kaliyan mobil barang”

K: “Lha lajeng kulo kedah nyewo mobil box ngaten? Punopo salah menawi kulo sakkeluwargo wangsul saking lelungan, lajeng dijemput mobil pribadi kulo piyambak? Punopo diwajibaken nyewo Taxi? Punopo kedah dijemput ngangge mobil penumpang kaliyan mobil box? Kulo puniko mboten pindah griyo, pak. Barang-barang kulo ugi mboten kathah sanget, mboten ngluwihi cargo pesawat Air Asia, namung 73 kg bagasi + 28 kg tas jinjing (saking total ingkang dipun ijinaken Air Asia: 75 kg bagasi + 35 kg tas jinjing) . Cobi sampeyan priksani piyambak mriko, kendaraan kulo taksih lego. Sampeyan ampun wonten nglebet kendaraan patroli kemawon”.

P: “Aturan muatanipun memang mekaten, sampeyan sampun melanggar”

Wah kadosipun pak Polisi puniko ngangge aji-aji “pokoke”

K: “Tapi pak, menawi kulo tingali kadosipun kesalahan kulo puniko dipun karang-karang, dipun golek-golek”

P: “Sampeyan purun dibantu mboten?” tangkletipun setengah mbentak.

K: “Purun pak, tapi sopir kulo puniko nyuwun bantuan kapurih dipun tunjukkaken margi ingkang ngarah dhateng Tangerang. Mboten bantuan kapurih mbayar 150.000”

P: “Sampeyan ampun ngomong kados ngaten. Sampeyan kan terpelajar. Kulo puniko namung badhe mbantu sampeyan”

K: “Nggih leres, sampeyan ugi terpelajar. Milo saking puniko, nyuwun tulung kulo dipun paringi prikso, menawi kulo nglanggar UU pasal pinten?”

P: “UU lalu lintas dan angkutan pasal muatan”

K: “Pak, ingkang kulo tangkletaken, pasal nomer pinten? nomer niku nggih ongko pinten, mboten kalimat muatan”

P: “Pasal 41 UU lalu lintas dan angkutan jalan raya”

K: “Leres pak? Kulo catet rumiyin. Demi Allah mboten ngapusi, pak?” tangklet kulo ngangge sumpah

** Meniko isinipun pasal 41 ingkang dipun sebutaken, klik mawon wonten mriki **

P: “Demi Allah, mboten ngapusi”

K: “Alhamdulillah, panjenengan muslim ugi. Menawi mekaten, monggo kulo aturaken arto kulo. Nanging kulo mboten maringi 150.000. Monggo, wontenipun kulo namung 100.000. Kulo aturaken sampeyan, mbok bilih kulo nglanggar UU no 41. Nanging Demi Allah, pak. Kulo mboten ridlo dunyo akhirat menawi kulo diapusi. Menawi sampeyan ngapusi lan puniko “pungli”, kulo dongaaken arto puniko dados api neroko dhateng sampeyan lan keluwargo sampeyan pitung turunan. Wonten mriki, sampeyan ingkang kuwoso. Nanging mangkih menawi kulo sampeyan sami-sami pejah wonten akherat mriko, kulo suwunaken tanggung jawab sampeyan dhateng duwit 100.000 meniko. Monggo”

Ucapan pungkasan kulo ingkang sampun mboten gadhah doyo punopo-punopo, kalah kaliyan aji-aji Pokoke. Lajeng kulo tilar Mas Sopir + arto 100.000 kala wau. Kulo terus wangsul dhateng kendaraan, amargi sampun sayah lan ngantuk. Punopo malih sak puniko sampun jam setunggal lewat. Kulo nggih mesakke kaliyan lare-lare kulo.

Sak watawis mboten radi dangu, Mas Sopir wangsul dateng kendaraanipun. Ngendikane….

Sopir (S): “Puniko pak artonipun dipun wangsulaken. Pak Polisi mboten purun, nanging piyambakipun ngancam, sampeyan rak bakal slamet, ngendikane”

K: “Ha…??? mboten salah Mas? kito puniko ingkang dianiyoyo-didholimi, lha kok piyambakipun ingkang ndongaaken kito mboten slamet??….. Lha sampeyan wonten ingkang dipun tahan?? SIM punopo STNK??”

S: “mboten”

K: “Menawi mekaten, langsung cabut wangsul kemawon, Pak Polisinipun nggih sampun kesah ngaten kok”

Ya Allah mugi-mugi negari kito Indonesia dipun bersihaken saking pungli, korupsi, kolusi ingkang sampun ndamel morat-maritipun negari meniko. Punopo malih ingkang naminipun pungli, korupsi lan kolusi berjamaah. Amiin…

oooOOOooo

 

Iklan

3 Tanggapan

 1. Woo…..
  Kulo ajeng niru “jurus”ipun. Kangge jogo-jogo mbok bilih menawi sanes dinten kepanggih kalih pak pol mabuk malih.
  Nuwun.

 2. Jurus ini juga “jurus mabok” dari jagoan Drunken Master…. hehehe 😀

 3. injih mas memang leres ingkang sampeyan sampekaken…
  rumiyin saking jengkelipun rencang kawulo ngantos ndamel stiker ingkang tulisanipun nyuwun sewu “poli-shit” menganten… hee
  njih leres menika mas rencang kawulo….tapi meniko namung pendapat pribadi dalem…. d^_^b

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: